Raad van toezicht

Nissewijs komt voort uit een fusie tussen Prokind en VCPO scholengroep. Tot 1 januari vergaderen de Raad van Toezicht (Prokind) en Raad van Beheer (VCPO) gezamenlijk in de volgende samenstelling:

  • René van Harten (Prokind en toekomstig voorzitter RvT Nissewijs)
  • Joost Maijer (Prokind)
  • Ron Frishert (Prokind)
  • Peter van Nieuwamerongen (VCPO)
  • José Nederhand (VCPO)
  • Tamara Jardez (VCPO)
  • Raymond van der Sluijs (VCPO)
  • Ton Scheffers (VCPO)

De toekomstige raad van toezicht van stichting Nissewijs baseert haar wijze van toezicht houden op de code goed toezicht (VTOI en NVTK).