Onderwijs

‘Leren door ontmoeting’
In het leren door ontmoeting staan de levenservaringen met bijbehorende vragen en antwoorden van alle kinderen centraal. Door oprecht in gesprek met de ander. Ontdekkend en kritisch naar je eigen ervaringen te kijken, ontwikkel je begrip voor de ander. Dichtbij of ver weg. Samen sta je sterker.
 

 

Ontdekken en reflecteren

We leren kinderen om ontdekkend en kritisch naar zichzelf en hun eigen ervaringen te kijken: het kind leert zichzelf kennen als een mens die er mag zijn, met al zijn bijzonderheden en keuzes.

Begrijpen en respecteren

We leren kinderen om de ander te begrijpen en te respecteren. En die ander kan heel andere keuzes maken of een heel onbekende levensovertuiging hebben. Alle leerlingen op de school worden uitgedaagd begrip te hebben voor die verschillen, ook al zullen ze er zichzelf niet in herkennen.

Educatief partnerschap

In de samenwerking met ouders streven we naar educatief partnerschap. Het kind staat hierbij centraal. We trekken samen op om de motivatie en de ontwikkeling van het kind te bevorderen. We nemen als scholen hierin het initiatief en nodigen ouders uit om hier samen invulling aan te geven.

De school als oefenplaats

Op school en in de ontmoeting met de ander krijgen leerlingen inzicht in hun eigen identiteit. Ze oefenen met verschillende rollen of identiteitsposities, waarbij de school dient als oefenplaats voor het omgaan met diversiteit en inclusie.