Raad van toezicht

De raad van toezicht van Nissewijs vergadert in de volgende samenstelling:
  • René van Harten (Voorzitter)
  • Joost Maijer
  • Ron Frishert
  • Peter van Nieuwamerongen
  • José Nederhand

De raad van toezicht van stichting Nissewijs baseert haar wijze van toezicht houden op de code goed toezicht (VTOI en NVTK).

De raad van toezicht onderscheidt de volgende commissies:
Remuneratiecommissie: 

René van Harten en Peter van Nieuwamerongen

Auditcommissie: 

Ron Frishert en Joost Maijer

Onderwijs- en kwaliteitcommissie:

José Nederhand en Joost Maijer