Raad van toezicht

Samenstelling

De raad van toezicht van Nissewijs vergadert in de volgende samenstelling:

  • René van Harten (Voorzitter)
  • Joost Maijer
  • José Nederhand
  • Manon Vanderkaa
  • Ranie Bhadjan
Toezichtkader & werkwijze

De raad van toezicht werkt volgens dit toezichtkader. Het kader stimuleert de dialoog tussen toezicht, bestuur en maatschappelijk belanghebbenden. 

De raad baseert haar wijze van toezicht houden op de 'Code Goed Toezicht' (VTOI en NVTK).

Commissies

De raad van toezicht onderscheidt de volgende commissies:

Remuneratiecommissie: 

René van Harten en Ranie Bhadjan

Auditcommissie: 

Manon Vanderkaa en Joost Maijer

Onderwijs- en kwaliteitcommissie:

José Nederhand en Joost Maijer