Kwaliteitsbeleid

We zijn trots op ons vakmanschap en staan voor kwaliteit. Samen zorgen we ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan en bij ons groeien in kennis en vaardigheden.

 
Kwaliteit

We zetten diverse instrumenten in om zicht te houden op de kwaliteit van onze scholen, zoals:

  • kwaliteitskader
  • tevredenheidsonderzoeken
  • feedbackgesprekken
  • vitaliteitsgesprekken

Onze scholen worden elke vier jaar door de Inspectie van het Onderwijs bezocht. De rapporten van de locaties staan op de site van de Onderwijsinspectie

Continu leren en ontwikkelen

Continu leren en ontwikkelen is onderdeel van onze manier van werken. We faciliteren in een breed aanbod scholing om locatieoverstijgend van en met elkaar te leren.

Regie over je eigen loopbaan

Collega’s krijgen zelf de regie over hun loopbaan en werken met een vitaliteitsplan aan hun eigen ontwikkeling. Naast vakinhoud besteden we aandacht aan het welzijn, de mentale gezondheid, de waarden en competenties van collega’s.