GMR

Elke basisschool binnen Nissewijs heeft een medezeggenschapsraad. Binnen deze medezeggen-schapsraad worden de belangen behartigd van de medewerkers, ouders en leerlingen van die betreffende basisschool.

Gemeenschappelijke medezeggenschap

Niet alle onderwerpen blijven binnen de reikwijdte van één school. Er zijn onderwerpen welke voor alle of meerdere scholen binnen Nissewijs gelden. Om de medezeggenschap voor deze onderwerpen goed te organiseren is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van de zestien bij Nissewijs aangesloten scholen. Met elkaar behartigen zij de belangen van de medewerkers, ouders en leerlingen.

Werkwijze

Als basis voor ons werk geldt de Wet medezeggenschap op scholen en het daarop gebaseerde reglement GMR. Met het bestuur streven wij naar een participatieve medezeggenschap, waarbij de medezeggenschap in een zo vroeg mogelijk stadium bij besluiten en ontwikkelingen wordt betrokken en zodoende de belangen van medewerkers, ouders en leerlingen worden behartigd.

Contact

De GMR is bereikbaar via gmr@nissewijs.nl