Identiteit

Openbare, christelijke en samenlevingsscholen vinden en versterken elkaar.

 
Veelzijdig en veelkleurig

Onze scholen zijn een weerspiegeling van de maatschappij. Openbare, christelijke en samenlevings-scholen vinden en versterken elkaar binnen Nissewijs. Daar zijn we trots op. We zien het als onze gezamenlijke opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol straks in de maatschappij.

Ruimte voor verschillen

Verschillende culturen en achtergronden inspireren en verrijken ons mensbeeld. Binnen een veilige
leer- en leef omgeving geven we elkaar de ruimte om jezelf te zijn en jezelf te laten zien.

De school als oefenplaats

De school is de oefenplaats voor later en helpt kinderen om hun eigen visie op de wereld te ontwikkelen. Ze ontdekken dat we allemaal verschillend zijn, maar we elkaar nodig hebben.
Iedereen voegt iets toe met zijn of haar persoonlijkheid en talent. Samen kom je verder.