Koers

Ons kompas
We hebben een Nissewijskompas ontwikkeld dat sturing en richting geeft aan onze organisatie. Het vertelt wie wij zijn, waar we voor staan en waar we voor gaan. Het kompas nodigt uit om met elkaar in gesprek te gaan en onze keuzes hieraan te toetsen.
 
Het koerskompas van Nissewijs
Ons koersplan
Ons koersplan vindt u hier:
Onze koerspijlers
Zoals ook te zien in ons kompas, werken we de komende jaren (2023-2027) samen aan de volgende pijlers:
1. Een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving
2. Inspirerend vakmanschap
3. School, wijk en partners versterken elkaar
4. Toekomstgericht organiseren
 
 
1. Een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving

We helpen kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door uitdagend en betekenisvol onderwijs. Leren doen we overal. Op school, thuis, buiten en online. We prikkelen de nieuwsgierigheid. Laten kinderen ontdekken wie ze zijn, waar hun krachten liggen en wat ze hiermee kunnen betekenen voor anderen.

2. Inspirerend vakmanschap
We zijn trots op onze collega’s. Met hun passie maken zij dagelijks het verschil. Onze kennis, vaardigheden en talenten zijn er om te ontwikkelen en te delen met anderen. Zo inspireren we elkaar, blijven we groeien en maken we goed onderwijs voor ieder kind mogelijk.
 
3. School, wijk & partners versterken elkaar

We zien dat scholen een belangrijke wijkfunctie hebben. Het is de plek waar kinderen met verschillende talenten en achtergronden elkaar ontmoeten, samen leren en samen leven. School, wijk en partners benutten elkaars kracht en werken samen aan 'maatschappelijk rendement'.

4. Toekomstgericht organiseren

We zijn één organisatie en zijn nieuwsgierig naar de toekomst. We stimuleren lef, innovatie en ondernemerschap. Door elkaar te kennen en te weten wat onze kwaliteiten zijn kunnen we ons aanpassen aan iedere situatie. Nu en in de toekomst.