College van bestuur

Nissewijs werkt op basis van het “raad van toezicht/college van bestuur-model" en heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur dat werkt op basis van gelijkwaardigheid samen in een rolverdeling van voorzitter en lid. De code “goed bestuur” (PO-raad) vormt de leidraad voor het bestuurlijk handelen.


Het college van bestuur wordt gevormd door Maarten Groeneveld (voorzitter) en Charlotte van Bodegom (lid).