College van bestuur

Nissewijs werkt op basis van het “raad van toezicht/college van bestuur-model" en heeft een tweehoofdig collegiaal bestuur dat samenwerkt op basis van gelijkwaardigheid in een rolverdeling van voorzitter en lid. De 'Code Goed Bestuur' (PO-raad) vormt de leidraad voor het bestuurlijk handelen.


Het college van bestuur (CvB) wordt gevormd door Maarten Groeneveld (voorzitter) en Charlotte van Bodegom (lid).

Maarten Groeneveld, voorzitter CvB
Charlotte van Bodegom, lid CvB