Onze scholen

Zestien openbare, christelijke en samenlevingsscholen

Onze scholen zijn een weerspiegeling van de maatschappij. Openbare, christelijke en samenlevings-scholen vinden elkaar binnen één bestuur. Daar zijn we trots op. We zien het als onze gezamenlijke opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol straks in de maatschappij.