Contactgegevens FG

Nissewijs heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld in de personen van Jose Schildwacht en Marion van der Horst van de CED groep volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens:

Jose Schildwacht: j.schildwacht@cedgroep.nl

T: 06-30243251

Marion van der Horst: m.vanderhorst@cedgroep.nl

T: 010 4071761