Passend onderwijs in een betekenisvolle leeromgeving

Passend onderwijs in een betekenisvolle leeromgeving

12 januari 2024 Redactie Redactie

Alle kinderen hebben recht op een betekenisvolle leeromgeving: een plaats waar ze de begeleiding en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dankzij een ijzersterke samenwerking tussen ouders, voor- en vroegschoolse educatie (vve) en primair onderwijs (p.o.) vinden ze hun plek op school. Angela van den Hoek (vve-coach en leerkracht) en Natascha de Korver (p.o.-leerkracht en teamleider) dragen daaraan dagelijks bij. We spraken met hen over de samenwerking.  

Angela van den Hoek (links) en Natascha de Korver (rechts)
Eén team onder één dak

Peuteropvang Klein maar Dapper zit in het gebouw van basisschool De Vogelenzang. Dit illustreert de samenwerking – een speerpunt – tussen de twee partijen. Natascha vertelt: “Als ik weet dat een kind van Klein maar Dapper bij mij in de klas komt, ga ik altijd van tevoren even langs. Zo kan het kind alvast vertrouwd met mij raken.” Ook ouders raken op die manier vertrouwd met de toekomstige omgeving van hun kleintjes. 

De basisschool en de peuteropvang zitten op één locatie en organiseren daarom ook veel dingen samen, bijvoorbeeld het sinterklaas- en kerstfeest. Natascha: “Laatst werkten we allebei met het thema ‘camping’. We lieten een ijskar komen om met de verschillende peuter- en kleutergroepen een ijsje te eten. Ook delen we ruimtes en materialen, bijvoorbeeld in de gymzaal.”  

Dit is Natascha
  • Werkt op basisschool Annie M.G. Schmidt en De Vogelenzang in Spijkenisse.
  • Is daar onderbouw leerkracht en teamleider.
  • Is het schakelpunt tussen vve en p.o.  

“We werken volgens een ‘warme’ overdacht: we bereiden kinderen, collega’s en ouders zorgvuldig voor op de volgende stap in het onderwijs.”

Natascha de Korver, Leerkracht & teamleider p.o.-onderbouw
Dit is Angela
  • Werkt op voorschoolse opvang Klein maar Dapper in Spijkenisse.
  • Is daar hbo’er op de peutergroep en vve-coach.
  • Coacht naast ouders en kinderen ook haar collega’s. 
Samenspel in methodiek

Het succesvolle samenspel zit niet alleen in het fysieke element. Ook qua methodiek volgen de basisschool en de peuteropvang één lijn. Zo blijven kinderen op dezelfde vertrouwde manier leren en loopt hun ontwikkeling gestroomlijnd door. 

Natascha: “In de methodieken van zowel de basisschool als de voorschoolse opvang staan per thema een prentenboek en een groep woorden centraal. De woorden zijn gekoppeld aan leerdoelen. En bij het thema horen activiteiten, zoals yoga, een woorddans of knutselen; daarin komt alles samen.” 

Angela: “Bij peuteropvang Klein maar Dapper werk ik ook met gebaren om de woorden te ondersteunen. Ik lees bijvoorbeeld het prentenboek voor met gebaren én maak filmpjes waarin ik de gebaren uitleg. Dit stimuleert de taalontwikkeling nog eens extra.”  

Wist je dat?

Om de Nederlandse taal te leren moet een kind een woord gemiddeld zeven keer horen in zeven verschillende situaties. Angela: “Daarom is het belangrijk om ook de thuisomgeving bij de ontwikkeling te betrekken, zodat kinderen op zo veel mogelijk plekken doelgericht met bepaalde woorden in aanraking komen.” Ouders moeten hun kind om die reden ook thuis ondersteunen bij het leren lezen. “We geven het prentenboek dus mee en bieden ouders voorleestips voor thuis.”

Een warme overdracht

Wanneer de stap van voorschoolse opvang naar primair onderwijs voor de deur staat, regelen beide partijen een vlotte overdracht. Natascha: “We werken volgens een ‘warme’ overdacht: we bereiden kinderen, collega’s en ouders zorgvuldig voor op de volgende stap in het onderwijs.” Bijvoorbeeld door gesprekken over vragen als: waar is het kind goed in, welk karakter en welke behoeftes heeft het? Angela: “Dit geldt ook als ouders niet kiezen voor dezelfde basisschoollocatie als waar de peuteropvang Klein maar Dapper zit, maar voor een andere school gaan.”  

Meer weten over basisschool Annie M.G. Schmidt of De Vogelenzang?
Nieuwsgierig naar peuteropvang Klein maar Dapper?
Klik hier voor Klein maar Dapper