Anderhalf jaar Nissewijs: een terugblik

Anderhalf jaar Nissewijs: een terugblik

8 juli 2024 Redactie Redactie

Op 1 januari 2023 fuseerden twee organisaties, VCPO Spijkenisse en Prokind scholengroep, tot één scholengroep: Nissewijs. Een divers onderwijsaanbod op drieëntwintig locaties in Spijkenisse met eenzelfde doel: goed onderwijs bieden aan kinderen in Spijkenisse. “Samen bereik je meer dan naast elkaar, was de achterliggende gedachte”. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. We blikken terug én vooruit met bestuurders Maarten Groeneveld en Charlotte van Bodegom.

Maarten Groeneveld (links)
en Charlotte van Bodegom (rechts)
Nieuw tijdperk

De totstandkoming van Nissewijs was hét startpunt van een nieuw tijdperk voor het onderwijs in Spijkenisse. “Openbare, christelijke en samenlevingsscholen vinden en versterken elkaar binnen één bestuur. Daar zijn we trots op”, zegt Maarten. Nissewijs biedt ook nieuwkomersonderwijs, speciaal onderwijs en een onderwijsvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. “We zien het als onze gezamenlijke opdracht om kinderen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Onze scholen zijn een weerspiegeling van die maatschappij”.

Leren door ontmoeting

“Onze gezamenlijke identiteit ‘leren door ontmoeting’ is onze drijfveer vanuit waar we dagelijks het verschil willen maken”, vervolgt Charlotte. “Door oprecht in gesprek met de ander en ontdekkend en kritisch naar je eigen ervaringen te kijken, ontwikkel je begrip voor de ander. Door ontmoeting ontstaat verbinding. In verbinding zijn met elkaar en de wereld om je heen is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen.”

Even voorstellen

Charlotte van Bodegom:

- is bestuurder van Nissewijs sinds september 2022;

- mooiste herinnering na 1,5 jaar Nissewijs: het Zomerfeest voor alle personeel van Nissewijs. Informele en ontspannen ontmoetingen onder de zon met een positief tintje door de Complimentenmakers.

Even voorstellen

Maarten Groeneveld:

- was bestuurder van de rechtsvoorganger VCPO en werkt al 45 jaar voor de organisatie;

- mooiste herinnering na 1,5 jaar Nissewijs: de bezoeken bij alle scholen, waarbij goed zichtbaar werd hoe er met en voor kinderen hard wordt gewerkt. 

Fundament

Na anderhalf jaar hard werken is er een fundament gelegd voor een nieuwe organisatie. “We hebben met elkaar een strategisch beleid ontwikkeld met stevige ambities voor de komende vier jaar. De scholen hebben dit vertaald in hun schoolplannen. We hebben daarbij gebruik gemaakt van kompassen, zodat plannen niet alleen op papier bestaan, maar daadwerkelijk leven binnen de scholen. Ook hebben we bijbehorende randvoorwaarden zoals financieel beleid en personeelsbeleid stevig neergezet. Hiermee zorgen we ervoor dat er continu wordt gewerkt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Wij werken daarbij samen met een nieuw gevormde, enthousiaste GMR die ons goed scherp houdt in onze ontwikkeling. En met onze interne toezichthouders hebben we een toezichtkader ontwikkeld, waarin nadrukkelijk ook de betekenis van Nissewijs voor onze maatschappelijke omgeving hebben uitgewerkt. Met dit alles hebben we een stevige basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van Nissewijs.”

“Kernwaarden kunnen wel op papier staan, maar ons doel is om ze écht te laten leven.”

Charlotte van Bodegom, bestuurder Nissewijs
Levendige kernwaarden

Nissewijs werkt vanuit de kernwaarden lef, passie, groei en samen. “Kernwaarden kunnen wel op papier staan, maar ons doel is om ze écht te laten leven”, aldus Charlotte. Daarom heeft Nissewijs een programma ontwikkeld om met schooldirecties te bepalen wat de kernwaarden betekenen in het leiderschap. Ook komen de kernwaarden tot uitdrukking in de verschillende lerende netwerken die binnen de scholengroep actief zijn en in de wijze waarop we samenwerken met wijkpartners.

Energieke organisatie

Dat er hard wordt gewerkt binnen Nissewijs wordt ook gezien door de Onderwijsinspectie. Afgelopen februari voerde zij haar vierjaarlijkse onderzoek bestuur en scholen uit binnen Nissewijs. Met dit onderzoek wil de inspectie nagaan of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs. De inspectie gaf een voldoende oordeel en herkende Nissewijs als jonge, dynamische en energieke organisatie, die zich kenmerkt door een positieve, open en transparante cultuur. Maarten: “De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat wij binnen Nissewijs met elkaar de goede dingen doen in het belang van goed onderwijs voor de kinderen in Spijkenisse. Daar zijn we trots op!”

Meer lezen over wat de inspectie bij Nissewijs heeft gezien en ervaren?
Lees hier het bestuurlijk inspectierapport